Оплаквания YIINII nature inspired cosmetics

Ако след получаване на пратката и след отваряне на пакета установите, че доставената стока не отговаря на поръчаната от Вас или информацията във фактурата не е вярна, моля, обадете ни се не по-късно от 24 часа след получаване на пратката на телефон +381695013222 , или изпратете имейл с вашите данни (номер на поръчка, име, фамилия, телефон) на order@yiinii.bg.

Също така прикачете снимки на боядисания продукт към имейла. Важно е да опишете какъв проблем имате. При първа възможност, но не по-късно от 8 дни от датата на получаване на рекламацията в писмен вид, ние ще отговорим на жалбата на потребителя и ще Ви информираме за по-нататъшни действия. Срокът за решаване на жалбата е 15 дни от момента на регистрирането й.

Ако има несъответствия на закупения продукт по отношение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите, моля, уведомете ни на order@yiinii.bg или на телефон за връзка +381695013222.

ЗАБЕЛЕЖКА:

С потвърждаването на поръчката вие се съгласявате с условията на рекламацията.

ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ / ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за защита на потребителите („Официален вестник на РС”, бр. 62/2014 и 6/2016 – друг закон и 44/2018 – друг закон), а именно чл.27 във връзка с чл. . 13 от този закон покупката чрез уебсайта за продажби www.yiinii.rs се счита за продажба от разстояние.

ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

В случай на дистанционна продажба, правото на купувача, който се счита за потребител (физическо лице, което закупува продукта, за да задоволи индивидуалните си нужди, а не да извършва професионална дейност), да се откаже от договора в срок от 14 дни от деня на продуктът е доставен.

Упражняване на права

Декларацията за отказ е дадена във формуляра за отказ. Декларацията за отказ от договора се счита за подходяща, ако е изпратена в рамките на 14 дни от доставката на стоката на купувача.

Декларацията за отказ влиза в сила от датата, на която е изпратена до търговеца. При отказ купувачът не е длъжен да посочва причините за отказ. При изтичане на 14 дни от получаването на стоката правото на купувача да се откаже от договора се прекратява. След изтичане на 14-дневния срок, стоката ще бъде върната на купувача, като разходите за транспорт в този случай ще бъдат за сметка на купувача.

Купувачът упражнява правото да се откаже от договора, като изпрати формуляра за отказ в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката с подписа си заедно с върнатата стока, с получената фактура със стоката, на продавача на адрес централа – в Ръткову 25253, Иве Лоле Рибара 92.

Купувачът може също да попълни формуляра за отказ от договора по електронен път и да го изпрати по електронен път на e-mail order@yiinii.bg Продавачът ще информира купувача за получаването на изявлението по електронен път.

Купувачът се задължава да върне получената стока на продавача, без забавяне и без забавяне, но не по-късно от 14 дни от деня, в който е изпратил електронния формуляр за отказ, опакован подходящо, за да не ги повреди, с документацията, която той получена със стоката или фактурата. Стоката ще се счита за върната в срока, ако купувачът изпрати стоката преди изтичането на срока от 14 дни от деня, в който е изпратил формуляра за отказ.

При своевременно отказване от договора купувачът поема преките разходи по връщането на стоката, без други задължения.

Права на клиента

Ако купувачът се откаже от договора, ще се счита, че договорът не е сключен. Тогава продавачът е длъжен да върне парите на купувача в рамките на 14 дни след получаване на формуляра за отказ.

Продавачът може също да отложи възстановяването, докато не получи върнатата стока. Продавачът ще възстанови сумата на купувача изключително чрез плащане по разплащателната сметка, с което купувачът изрично се съгласява, като приема условията на поръчката.

Снимките на продукта са основна информация за външния вид на продукта и вярно изобразяват продукта от различни ъгли, но продавачът не може да гарантира безусловно, че продуктът е идентичен по отношение на външния вид със снимката.

В законовия срок за отказ от договора купувачът има възможност да се откаже от договора за замяна на стоката или да замени поръчания продукт с друг продукт от офертата на продавача, в същия или по-голям размер с разлика в цената. , или по-евтин продукт, така че разликата в цената да се изплаща по разплащателната сметка на клиента.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако купувачът реши да върне парите, е необходимо да изпрати върнатата стока на куриерска служба POSTEXPRESS за своя сметка, но без обратно изкупуване на пратката, тъй като продавачът възстановява сумата само чрез плащане по разплащателната сметка на купувача.

Загуба на права

При получаване на продукта, продавачът ще определи дали продуктът е правилен и не е повреден. Клиентът носи отговорност за дефекти или повреди на продукта, които са резултат от неадекватно боравене с продукта, т.е. купувачът е изцяло отговорен за намалената стойност на продукта в резултат на боравене със стоката по начин, който не е адекватен, надвишава необходимото за установяване на неговия характер, характеристики и функционалност.

Неизправност на продукта и неадекватна употреба на продукта означава повреда на опаковката, съхраняване при високи температури и пряко излагане на слънце, както и отваряне и използване на продукта.

Ако се установи, че дефект или повреда на продукта е възникнал по вина на купувача, продавачът има право да откаже възстановяване на цената и стоката ще му бъде върната за негова сметка.

Законът за защита на потребителите изключва правото на купувача да върне стоката в определени ситуации, отворена или използвана, в който случай купувачът няма право да се откаже от договора.

ПРАВО НА ЖАЛБА

Продавачът се задължава да достави поръчаната стока, т.е. в съответствие с предмета на договора, който отговаря на описанието и характеристиките, свойствата, употребата, които продавачът е предоставил на купувача.

При получаване на стоката купувачът е длъжен да прегледа стоката и да провери сходството й с поръчаната, както и да посочи наличието на дефекти, които могат да бъдат забелязани при прегледа.

Ако доставената стока не е пълна, както е в договора, купувачът има право да поиска от продавача да извърши замяна в конкретен случай.

Ако непълнотата не може да бъде отстранена чрез замяна в разумен срок, или ако не е извършена в разумен срок, или ако замяната представлява значително неудобство за потребителя или непропорционална тежест за продавача, причиняваща несъразмерни разходи, купувачът има право на избор между намаляване на цената или прекратяване.

Процедура за жалба

Купувачът може да подаде рекламация до продавача поради некомплектованост на стоката, както и поради неправилно изчислени цени и други дефекти. Купувачът подава рекламация, както следва:

1. С изпращане на имейл на order@yiinii.bg, където ще изпратят номер на поръчката, име и фамилия и доказателства под формата на снимка и други подобни.

2. След като клиентът докладва рекламацията по електронен път, получаването на рекламацията ще бъде потвърдено, а клиентът ще бъде уведомен в рамките на 7 дни от получаването й.

3. На електронната поща на купувача се изпраща формуляр за прекратяване на договора, който купувачът трябва да върне попълнен и заверен от купувача със стоките, изпратени обратно на продавача чрез куриерската услуга PostExpress.

За цялата информация и допълнителна помощ относно рекламации клиентите могат да се обадят на +38---.

Продавачът ще се произнесе по рекламацията не по-късно от 15 дни от получаване на рекламацията и ако по обективни причини не е в състояние да отговори в този срок или ако не получи стоката в този срок, той ще уведоми купувача без забавяне за разрешаване на жалба.

Продавачът ще разгледа предложението на купувача във връзка с посочената рекламация и в посочения законов срок ще даде на купувача отговор дали приема рекламацията, ще изрази становището си по искането на купувача и ще представи конкретно предложение и срок за разрешаване. Ако жалбата е основателна и договорът бъде прекратен, продавачът ще върне парите на купувача чрез плащане по разплащателната сметка с обичайните разходи за връщане на стоката.